President Elin Carslöv og Webmaster Wenche Olstad

Fakta

  • Klubben har 12 medlemmer
  • Vi møtes hver fjerde tirsdag i måneden på Tante Emmas Hus fra august til juni. Møtene starter kl. 19:00-21:30
  • Klubbkontingent er kr 1000,- pr halvår. Kontingenten dekker nasjonalt- og internasjonalt medlemskap, samt mat på medlemsmøtene

 Medlemsmøter

Vi har Zontaord, Zontasaker og foredrag eller annet engasjerende/underholdende. Vi har ofte inviterte gjesteforelesere. Det er matservering og hyggelig samvær.

Program for høsten er under oppdatering.

Styret pr. 1. juni 2016-31. mai 2017

President: Elin Carslöv 2017 – 2019
Nestleder:
Sekretær: Astri Halvorsen 2017 – 2019
Kasserer: Eva Ø. Bjørnestad 2018 – 2020
Styremedlem: Ann-Helen Krohn Pettersen  2018 – 2020
Varamedlem: Heddy Tangen Steffensen 2018 – 2020

Revisor: Eli Vålberg 2018 – 2020

Komitéer:

Medlemskomite:

Elin Carslöv 2018 -2020  Wenche Chr. Olstad 2018 – 2020

Internasjonal komite (ZI-FN):

Heddy Tangen Steffensen 2018 – 2020, Inger Mydland 2018 – 2020

Finanskomite:

Eva Ø. Bjørnestad 2018 – 2020, Eli Vålberg 2017 – 2019, Mette Ellingsen 2017 – 2019

PR-Komite/Internettansvarlig:

Wenche Olstad 2018 – 2020

Sosialkomite: pt. styret

Valgkomite: pt. styret sammen med Wenche Olstad

Arkivar: Inger Mydland 2018 – 2020

Enhetsregisteret

Klubben har org.nr  984306237, og er i tillegg registrert i Frivillighetsregisteret og Grasrotandel i Norsk Tipping, hvor 5 % av spillerinnsatsen går tilbake til klubben.