Medlemsmøter 2021 – 2022

2021

26. januar : Foredrag ikke gjennomført pga Covit19

23. februar: Arbeidsmøte planer for videre Zontaarbeid ikke gjennomført pga Covit19

23. mars NB! Byttet data pga påsken ikke gjennomført pga Covit19

27. april: Årsmøte ikke gjennomført pga Covit19

01. juni: Sommermøte

31. august:

28.september:

26.oktober:

30.november: Julemøte