Medlemsmøter 2019 – 2020

27. august: Hope for Justice

24. september: Alternativ til vold v/ psykolog Randi Fossefin

29. oktober: FN og ZN/ZI og yrkesforedrag ved Marianne Thue

3. november : Byhaugen kafe

26. november: Julemøte

Vår 2020

28. januar: Bedriftsbesøk NRK

25. februar: Arbeidsmøte

24. Mars klikk på linken under:

  Zonta Invitasjon foredrag 24.03.20

28.april: Årsmøte og yrkesforedrag

26.mai: Sommermøte