Opptak av nye medlemmer

28. mai fikk vi 4 nye medlemmer, fra venstre Marianne Thue, Mariann Næss Haga, Mary Anne Kapstad, Cathrine Steffensen og President Elin Carslöv.